SERVEIS

Mil arquitectures ofereix una àmplia gamma de serveis que engloba totes les necessitats que poden tenir els nostres clients, des de la implantació de la primera idea fins a la finalització de l’obra amb l’obtenció de tots els permisos pertinents i necessaris.

ARQUITECTURA
En el nostre despatx estem preparats per poder crear projectes d’edificació de totes les tipologies, d’obra nova, obres industrials, reformes i rehabilitacions, legalitzacions, cèdules d’habitabilitats, Estudis de seguretat i salut.
Per tal de dur a terme els projectes, es desenvolupen diferents fases; des de la  idea inicial fins al projecte per dur a terme la obra:
Estudis previs.
Avantprojecte.
Projecte Bàsic.
Projecte d’Execució.
INTERIORISME
La creació d’espais acollidors, funcionals i actuals, és uns dels treballs que més dificultat comporta, i que al nostre equip ens agrada desenvolupar. Molts cops és creu que l’arquitectura acaba amb l’edificació i, en canvi, arribar a conjugar el disseny interior amb l’edificació és una de les claus per arribar a aconseguir el resultat esperat.
GESTIÓ DE PROJECTES I OBRES
El nostre equip disposa de la possibilitat de gestionar els tràmits per tal de dur a terme tots els diferents processos que componen la realització d’obres. Aquestes gestions són la tramitació de llicències d’obres, gestions amb ajuntaments i amb organismes públics.
El nostre equip disposa d’experiència en la realització de control econòmic d’obres (Project Management), oferint la possibilitat de planificar i assolir el termini d’execució, a més de controlar el cost. La contractació d’industrials, la comparació d’ofertes, el control econòmic, la planificació de feines, són tasques que molts cops als propietaris els resulten pesades i desconegudes. La inexperiencia provoca un desgast i un perjudici per al temps d’execució, el cost de l’obra i fins i tot el resultat.
La possibilitat de dur a terme tot tipus de gestions per als nostres clients és molts cops una manera d’estalviar temps i imprevists.
DIRECCIÓ D’OBRA
Per tal de desenvolupar els projectes realitzats, s’ha de dur a terme la direcció de les obres. Oferim, amb els nostres tècnics, cobertura a  totes les necessitats que marca la llei a l’hora d’executar una obra:
Direcció de l’obra.
Direcció de l’execució d’obra.
Coordinació de Seguretat i Salut.
Control de qualitat.
URBANISME
Desenvoluament de planejament general o derivat.
ALTRES
Certificacions d’eficiència energètica
Cèdules d’habitabilitat
Informes tècnics i peritatges
Estudis i plans de seguretat
DSC_4906